urządzenie do głuszenia zwierząt

STZ 6 RW- warianty podłączenia

horizontal break

STZ 6 RW

Wersja podstawowa
horizontal break

STZ 6 RW PC (z możliwością podłączenia komputera)

Dodatkowe możliwości wynikające z zastosowania opcji STZ-6 RW PC:
  • wizualizacja, śledzenie i kontrola w czasie rzeczywistym procesów głuszenia na moni­torze komputera
  • zmiana parametrów poszczególnych programów na komputerze
  • archiwizacja parametrów pracy bezpośred­nio na komputerze
  • analiza zarchiwizowanych procesów głuszenia
  • raportowanie procesu głuszenia z wyodręb­nieniem błędów
Wyżej wymienione funkcje dostępne są dzięki dołączonemu do urządzenia oprogramowaniu – działającemu na systemach Windows.