P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:  

 

Promowanie produktów firmy KOMA na rynkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiego rynku perspektywicznego – Rosja

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki Koma na rynku międzynarodowym.

Dofinansowanie projektu z UE:  257 925,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy KOMA na rynkach międzynarodowych”

Wartość projektu: 463 912,30 PLN
Wysokość dofinansowania: 75 %