Pozyskanie środków unijnych pozwoliło firmie KOMA na wdrożenie do produkcji między innymi nowoczesnego zestawu do głuszenia ryb w kąpieli wodnej urządzenia STZ-6RW wraz z wanną.

Produkcja będzie się odbywała w nowowybudowanym zakładzie zlokalizowanym w strefie ekonomicznej w pobliżu Zielonej Góry.

Nowoczesny park maszynowy, opracowane przez projektantów firmy KOMA technologie oraz doświadczona załoga pozwolą dostarczyć zestawy spełniające najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i skuteczności głuszenia.

Produkt jest zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.


realizacja projektu pt. „Poprawa konkurencyjności KOMA sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów w efekcie wdrożenia wyników prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 1. Działanie 1.5.1.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.