STZ6 /DW

metoda zanurzeniowa w zbiorniku wodnym

stz_6DW_12052019_01
stz_6DW_12052019_02
stz_6DW_12052019_04
stz_6_12052019_06
stz_6DW_12052019_05

Urządzenie STZ 6 /DW jest urządzeniem sieciowym z transformatorem separacyjnym

z elektronicznym układem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju PIG820 i rejestratora parametrów głuszenia.

Czytaj dalej

Zespół zasilacza umieszczony jest w specjalnej skrzynce. Skrzynka przystosowana jest do zamocowania w miejscu użytkowania.

Na bocznej ścianie zasilacza znajduje się gniazdo zasilające ze specjalnym bolcem.

Na drzwiczkach zewnętrznych zasilacza umieszczono:- przycisk włącz/wyłącz (start – kolor zielony, stop – kolor czerwony);

– kontrolka sygnalizującą GŁUSZENIE – czerwona;

– kontrolka sygnalizującą ALARM– żółta;

– cyfrowy wyświetlacz napięcia głuszenia, prądu głuszenia i częstotliwości (x10);

– konsola sterownika parametrów uboju PIG830 i rejestratora parametrów głuszenia;

– okienka rewizyjnego z gniazdem karty SD i gniazdem bezpiecznika.

Urządzenie automatycznie dokonuje pomiaru rezystancji i na podstawie wytycznych (zawartych w parametrach ustawionych w sterowniku parametrów uboju PIG830) dobiera w czasie rzeczywistym (podczas trwania uboju) odpowiednie wartości prądu tak aby przeprowadzić prawidłowy cykl głuszenia.

Urządzenie do głuszenia STZ 6 DW należy przyłączyć do obwodu sieci zasilającej wykonanego przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym niż 1 mm2.

Schemat

Schemat

Zasilacz STZ 6 /DW jest przystosowany do głuszenia drobiu metodą zanurzeniową w zbiorniku wodnym (z mokrą elektrodą). Urządzenie jest zgodne z Rozporządzeniem Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a także spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt.

Zasilanie 230 V; 50 Hz
Napięcie oszałamiania (wyjściowe) < 400 V; 50 do 1600 Hz
Prąd wyjściowy 0,1 do 3,3 A
Masa (waga) zasilacza 18,0 kg
Wymiary gabarytowe zasilacza 480 x 365 x 205 mm

Parametry głuszenia zwierząt w kąpieli wodnej są zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Wartości zgodnie z WE 1099 z 2009r.

Częstotliwość Kurczaki
Indyki Kaczki i gęsi Przepiórki
<200Hz100 mA250 mA130 mA45 mA
200÷400Hz150 mA400 mANiedozwoloneNiedozwolone
400÷1500Hz200 mA400 mANiedozwoloneNiedozwolone

Zalecana waga głuszonego drobiu od 0,5 do 10 kg. Liczba głuszonych sztuk
w danej chwili zależy od długości wanny, a ustawiany prąd na jedną sztukę (parametr SPI) sumarycznie nie może przekraczać 3.3 A.

Maksymalny prąd (parametr SPI) dla ilości głuszonych ptaków w wannie

Liczba kur 5101520253035
Max prąd na 1 kurę660mA330mA220mA165mA132mA110mA94mA

Rejestrator parametrów głuszenia

 

Urządzenie rejestrujące spełnia wymagania Rozporządzenia Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. ( załącznik II pkt.4.1 ) w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Urządzenie rejestrujące jest fabrycznie zainstalowane w urządzeniu głuszącym STZ 6 DW. Podczas uboju rejestrator dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych związanych
z ubojem i zapisuje te wartości na karcie pamięci SDHC umieszczonej w gnieździe rejestratora.