Katalog dla przemysłu mięsnego 2019

STZ

Kontrola | Sterowanie | Ustawienia

Kontrola procesu głuszenia

 

Operator ma pełną kontrolę nad procesem głuszenia poprzez wbudowaną w urządzenie do głuszenia sygnalizację świetlną i dźwiękową.

W warunkach niekorzystnych dla pracy urządzenia (nadmierne zawilgocenie, brak miejsca itp.) operator ma możliwość podpięcia ramion do modułu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Moduł, przypisany do danego urządzenia stanowi dodatkowe wyposażenie.

horizontal break

Sterowanie i ustawienia bezpośrednio z urządzenia

 

Każde urządzenie do głuszenia posiada panel służący do odczytywania parametrów, wyświetlania numeru wybranego programu, zmiany parametrów każdego programu a także – w zależności od rodzaju głuszonego zwierzęcia – wyboru określonego programu. Fabryczne ustawienia wartości poszczególnych programów znajdują się na karcie SD urządzenia oraz w instrukcji obsługi. Obsługa panelu jest prosta i intuicyjna, a instrukcja użytkowania przystępna i czytelna.

STZ 7 – dostępny od 2020 roku

horizontal break

Ustawienia z komputera – w obrębie zakładu

 

Urządzenie STZ 7pc, dzięki wbudowanemu modułowi ma możliwość połączenia z komputerem i przekazywania na bieżąco wszystkich parametrów głuszenia. Dostarczone wraz z urządzeniem oprogramowanie pozwala na archiwizację otrzymanych danych, ich weryfikację i systematyzację – z wyodrębnieniem błędów. Z jednego komputera można dokonywać zmian parametrów głuszenia na wszystkich podłączonych urządzeniach.

STZ 7 – dostępny od 2020 roku

horizontal break

Ustawienia z komputera – zdalnie

 

Dane przekazane z STZ 7pc do komputera przesyłane są dalej – np. do centrali (skąd zarządzany jest proces uboju w kilku kontrolowanych miejscach) lub do firmy KOMA. Tam są przetwarzane, a na ich podstawie tworzony jest plik z nowymi ustawieniami programu. Plik taki jest odsyłany z powrotem i wczytywany do danego urządzenia. Rozwiązanie to pozwala na:

• dokonywanie kontroli oraz ustawień wyłącznie przez kompetentną osobę

• zachowanie właściwych standardów we wszystkich zarządzanych / kontrolowanych ubojniach

• porównywanie danych i zbieranie doświadczeń z pracy różnych urządzeń

STZ 7 – dostępny od 2020 roku