urządzenie do głuszenia ryb

STZ 6RW

M0053

stz_6_dwr_01
stz_6DW_12052019_04
stz_6DW_12052019_02
stz_6_12052019_06
stz_6DW_12052019_05

Urządzenie STZ 6DW/R jest urządzeniem sieciowym z transformatorem separacyjnym z elektronicznym układem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju PIG820 i rejestratora parametrów głuszenia.

Czytaj dalej

Zespół zasilacza umieszczony jest w specjalnej skrzynce. Skrzynka przystosowana jest do zamocowania w miejscu użytkowania.

Na bocznej ścianie zasilacza znajduje się gniazdo zasilające ze specjalnym bolcem.

Na drzwiczkach zewnętrznych zasilacza umieszczono:- przycisk włącz/wyłącz (start – kolor zielony, stop – kolor czerwony);

– kontrolka sygnalizującą GŁUSZENIE – czerwona;

– kontrolka sygnalizującą ALARM– żółta;

– cyfrowy wyświetlacz napięcia głuszenia, prądu głuszenia i częstotliwości (x10);

– konsola sterownika parametrów uboju PIG830 i rejestratora parametrów głuszenia;

– okienka rewizyjnego z gniazdem karty SD i gniazdem bezpiecznika.

Urządzenie automatycznie dokonuje pomiaru rezystancji i na podstawie wytycznych (zawartych w parametrach ustawionych w sterowniku parametrów uboju PIG830) dobiera w czasie rzeczywistym (podczas trwania uboju) odpowiednie wartości prądu tak aby przeprowadzić prawidłowy cykl głuszenia.

Urządzenie do głuszenia STZ 6 DW należy przyłączyć do obwodu sieci zasilającej wykonanego przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym niż 1 mm2.

Wanna do głuszenia ryb w kąpieli wodnej współpracuje z urządzeniem STZ 6DW/R. Pozwala jednorazowo ogłuszyć ryby o łącznej wadze do 200 kg. Wypracowany w firmie KOMA naprzemienny system przepływu prądu między elektrodami gwarantuje 100% skuteczność głuszenia, niezależnie od kierunkowego ułożenia ryb. Obudowa wanny wykonana jest ze szczelnego, wysokoudarowegotworzywa.

Wanna do głuszenia ryb produkcji KOMA jest w pełni bezpieczna – posiada zabezpieczenie, uniemożliwiające uruchomienie procesu głuszenia bez prawidłowego zamknięcia pokrywy.

  • system zabezpieczający operatora przed porażeniem prądem
  • numeryczne wyświetlanie parametrów głuszenia
  • płynna regulacja napięcia lub natężenia oraz częstotliwości podczas procesu głuszenia
  • 6 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów przez użytkownika)
  • możliwość zmiany programu głuszenia jednym przyciskiem
  • rejestracja parametrów pracy
Input Output
U = 230 V; 50 Hz U < 400 V
P < 820 W I 0,01 ÷ 3,3 A
I < 3,5 A 50 ÷ 1600 Hz

• szczelność skrzynki – IP 55

stz_pic_paramet_01

18,2 kg

 5,0 m

480 x 365 x 250 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

horizontal break

Rejestrator parametrów głuszenia

 

Urządzenie rejestrujące spełnia wymagania Rozporządzenia Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. ( załącznik II pkt.4.1 ) w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Urządzenie rejestrujące jest fabrycznie zainstalowane w urządzeniu głuszącym STZ-6. Podczas uboju rejestrator dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych związanych z ubojem i zapisuje te wartości na karcie pamięci SDHC umieszczonej w gnieździe rejestratora i opcjonalnie bezpośrednio na komputerze. Wartości parametrów głuszenia są rejestrowane w postaci tekstowej.

horizontal break