Polityka ochrony danych osobowych

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma KOMA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Wilkanowie przy ul. Kukułczej 1, 66-008 Świdnica.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres mailowy a.knott@koma.zgora.pl lub adres pocztowy : PPUH KOMA Sp. z o.o. Wilkanowo ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica.


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami w sklepie internetowym na stronie www.sklep.koma.zgora.pl, w kontakcie e-mailowym (z adresami: sprzedaz@koma.zgora.pl, koma@koma.zgora.pl, marcin@koma.zgora.pl, malwina@koma.zgora.pl, serwis@koma.zgora.pl) lub telefonicznym (z numerami: +48510817177, +48697722404,  +48668355054).


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie masz takiego obowiązku, ale bez twoich danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.


Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Koma?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania transakcji;
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Zebrane dane będą udostępniane podmiotom trzecim w zakresie realizacji zamówień, bankom, sądowi, firmom transportowym w oparciu o umowę powierzenia. Twoje dane osobowe mogą być również przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciem.


Jakie są nasze obowiązki?

Zobowiązujemy się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Zobowiązujemy się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Zobowiązujemy się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji zamówień w celach marketingowych oraz w celu obsługi i realizacji umowy.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe po zakończeniu świadczenia  usług związanych z przetwarzaniem?

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat od zakończania świadczenia usługi.


Jakie masz prawa?

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia. Zmiany w zakresie przetwarzania danych można dokonać poprzez logowanie do portalu klienta w sklepie Koma lub pod adresem e-mail: a.knott@koma.zgora.pl