Aparaty ubojowe

JP6

JP6

świnai świnai Aparat ubojowy JP6 penetrujący

Aparat ubojowy JP6 służy do mechanicznego przedubojowego oszałamiania zwierząt rzeźnych w warunkach gospodarczych jak i produkcyjnych. Ciśnienie gazu wywołane przez zbicie iglicą spłonki ładunku powoduje gwałtowny wyrzut tłoka. Tłok uderzając w głowę zwierzęcia powoduje pozbawienie jego świadomości.

Do strzelania należy używać jedynie ładunków ubojowych 9×20 mm (JAT) wg PN B 5 NP. 3954 produkcji firmy Seller&Bellot s.a. Vlasim

Obsługujący aparat ubojowy BEZWZGLĘDNIE powinien przestrzegać zasad konserwacji zawartych w instrukcji obsługi .

Prosimy o zapoznanie się z  warunkami bezpieczeństwa pracy aparatu JP6.

 
JP5

JP5

świnai świnai Aparat ubojowy JP5 niepenetrujący

Aparat ubojowy JP5 służy do mechanicznego przedubojowego oszałamiania zwierząt rzeźnych w warunkach gospodarczych jak i produkcyjnych. Ciśnienie gazu wywołane przez zbicie iglicą spłonki ładunku powoduje gwałtowny wyrzut tłoka. Tłok uderzając w głowę zwierzęcia powoduje pozbawienie jego świadomości.

Do strzelania należy używać jedynie ładunków ubojowych 9 mm wg PN B 5 NP. 3954 produkcji firmy Seller&Bellot s.a. Vlasim

Obsługujący aparat ubojowy BEZWZGLĘDNIE powinien przestrzegać zasad konserwacji zawartych w instrukcji obsługi .

Prosimy o zapoznanie się z  warunkami bezpieczeństwa pracy aparatu JP5.

 
Amunicja do osadzaków

Amunicja do osadzaków

świnai świnai Amunicja do aparatów ubojowych

Amunicja może być wykorzystywana wyłącznie w urządzeniach o odpowiednim kalibrze i w dobrym stanie technicznym. Zabrania się demontażu i ingerencji w skład amunicji. Podczas pracy z urządzeniem należy przestrzegać zaleceń producenta urządzenia oraz wykorzystywać pomoce ochronne dla danego rodzaju pracy (ochrona oczu, słuchu itp.).

Specyfikacja:

• Amunicja typu JAT 9×20 dla zwierząt o wadze do 550 kg i więcej